اقدامی ها کجایین نیستید

کجاییییییییییین هوووووووووووووووو:joy::joy::joy:

3 Likes

هستیم راضیه جان تو گروه بیا اونجا

:wink::upside_down_face::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

هستیم ولی خسته ایم:joy::joy::joy:

2 Likes

گروه دارین شما:cry:

2 Likes

اینجاییم کماکن اقدامی موندیم:rofl:

1 Likes

نه فاطمه جون همون گپ اقدامیا رو گفتم بهش :joy::joy::joy::slightly_smiling_face:

راضیه گمش کرد :joy::see_no_evil:

3 Likes

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

3 Likes

هستیم هوا سرده دروبستیم:stuck_out_tongue_closed_eyes:

2 Likes

🥲🥲🥲🥲

2 Likes

همینجانشسته ومنتظرمعجزه خدا

2 Likes

الهی که خدا به همه بده به شماهم به همین زودیا بده

3 Likes

خوبه درو ببند سرما نخوری

2 Likes

انشاالله ک ب هممون بده

1 Likes

:smiley::smiley::smiley::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::heart_eyes::heart_eyes::see_no_evil:

بستس:sweat_smile:

:cry::sob::sob::sob::sob::sob:، اقدامی هستم:joy::joy:پنج سال، با دو سقط:sob:

:joy:اها گفتم یجا دیگه گروه دارین عزیزم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.