اقدامی ها کجایین نیستید

کجاییییییییییین هوووووووووووووووو:joy::joy::joy:

3 Likes

هستیم راضیه جان تو گروه بیا اونجا

:wink::upside_down_face::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

هستیم ولی خسته ایم:joy::joy::joy:

2 Likes

گروه دارین شما:cry:

2 Likes

اینجاییم کماکن اقدامی موندیم:rofl:

1 Likes

نه فاطمه جون همون گپ اقدامیا رو گفتم بهش :joy::joy::joy::slightly_smiling_face:

راضیه گمش کرد :joy::see_no_evil:

3 Likes

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

3 Likes

هستیم هوا سرده دروبستیم:stuck_out_tongue_closed_eyes:

2 Likes

🥲🥲🥲🥲

2 Likes

همینجانشسته ومنتظرمعجزه خدا

2 Likes

الهی که خدا به همه بده به شماهم به همین زودیا بده

3 Likes

خوبه درو ببند سرما نخوری

2 Likes

انشاالله ک ب هممون بده

1 Likes

:smiley::smiley::smiley::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::heart_eyes::heart_eyes::see_no_evil:

بستس:sweat_smile:

:cry::sob::sob::sob::sob::sob:، اقدامی هستم:joy::joy:پنج سال، با دو سقط:sob:

:joy:اها گفتم یجا دیگه گروه دارین عزیزم

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.