اضافی بودن خیلی خیلی سخته

حرفات درست من خواهر شوهر مادر شوهرم داداش هاش دو شب پیش چنان دعوا بدی باهام گرفتن بهم گفتن تو جاسوس خونه مایی ی عالمه حرف های بی ربطی دیگ ک موقع ز ایمانم دستشویی حمام خونه ام کثیف بوده کلی چرت پرت دیگ برادر شوهرمم گفت یکدفعه دیگ دعوا تو خونه ما راه بندازی ب زور طلسم جادو هم شده کاری میکنم داداشم طلاقت بده همه رو شوهرمم بود شنید

گفتم نیازی نیست اون طلا قم بده خودم میرم زنگ زدم گریون ب بابام ک بیا دنبالم نیومد ک اگ بیام کاسه کوزه ها سر من دوباره میشکنن تو ی ساختمون الان قطع رابطه کردم باهاشون شوهرمم پشت اونهارو گرفت هنوزم سر خونه زندگیمم فقط بابام گفت برادر شوهرت سر جاش میشونم بزرگ های فامیل میخوام ب غلط کردن میندازمش

1 Likes

باز خوشبحالت خونه مادرتو داری بری من که هرروز صدهزار بار میشنوم اضافه ام اما خونه مادری هم تکیه گاهم نیست :frowning:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.