اشکم دم مشکمه😅چه کنم؟

منم مث خودتم:joy::grin:

1 Likes

اره این خیلی خوبه بابام میگه جزافتخارت چیزی برای من نی امادرس توبخون خودت مستقل باشی
امامن ازحساسیت زیادیش ناراحتم
همیشه توکل تحصیلم ازبچگی تاالان رودرسم حساسه خیلیی زیادمثلا19ونیم میگرفتم اون روزدنیاانگارروسرش اوارمیشدخیلیییییییی ناراحت میشدجوری که اصلانمیتونم توصیف کنم این رفتارش باعث شده من ازگرفتن 19.نیم شایدنمره خوبیی باشه هااماناراحت باشم مینشستم گریههه میکردم که واییی ماش این غلطونداشتم
هرروزمیادمیگه افرین درس بخون بابا، زنگ میزنه درس نیخونی دیگه؟، ترازت چندشدکارنامتوبده ببینم؟ وای چرافلان درصدزدی وای چرانزدی؟فقط انتفادنیست هاتعریفم میکنه بازم اشکم درمیاددیگه
اماازبس رودرسم حساس بوده واقعاتاهرکی میخوادازدرسم بگه اشک توچشام جمع میشه حساس شدم انگاری برای این میخوام صحبت کنم باهاش حس میکنم اشکم درمیاد
دیشب یکمی داشتم جملاتی که میخوام بهش بگموتمرین میکردم وسطش اشکم دراومده بوداخه میدونی گریه هم نمیشه مردازشب تاصبح 1000بارمیادتواتاق شکمم چک میکنه بالاپایین میره نفس میکشم یانه ببینه گریه میکنم تاصبححح بایدبراش علت گریه روبگم این طوری همین طوربیشاراشکم درمیاد
اماخب بااقامهدی صحبت کردم خیلی بهترم انواری اعتمادبه نفس لازموبه دست اوردم که اشکم درنیادتاجمعه دیگه به این موضوع فکرنمیکنم جمعه که تنهاییم باهاش صحبت میکنم حتما

1 Likes

منم عین خودتم زود اشکم در میاد:sweat_smile::sneezing_face:

1 Likes

خیلی بده که

حساسیتشون بالا ولی به فکر آیندته باهاش صحبت کن انشالله درست میشه من تو زندگیم خیلی سختی کشیدم همیشه با خودم میگم هیچوقت نمیزارم بچم مثل من انقدر سختی بکشه قدرش بدون

1 Likes

وای خدایاچه کنیم
من کمبودمحبت ندارم ولی توتموم زمینههه هاااااشکم درمیادتعریف تمجیدابرازاحساس و…
بامهدی تصویری صحبت میکنیم گاهی خیلییی جملات احساسی وعاشقانه میزنه به زورجلواشکم میگیرم اشک توجشام جمع میشه حرف نمیزنم تایکم ازاون حالت احساسی خارج شم :sweat_smile::joy:شمام این طورین؟ :sweat_smile::thinking:

1 Likes

اره حساسیتش خیلییی زیادخیلی دوستش دارم اماباهاش صحبت میکنم فقط دعاکن جمعه اشکم درنیادبتونم خیلی راحت وکامل تموم صحبتاموکنم
حسی که ازصحبت باهاتون دریافت میکنم اینه که یه خانوم بااعتمادبه نفس وقدرتمندیدواین خیلی خویه اگردرست باشه:ok_hand:t2::facepunch:t2:
یکی ازعلت هاش شایدپدربزرگ خدابیامرزمم باشه پدربزرگمم رودرس خیلی حساس بوده همیشه تاوقتی بابام درس میخوندبراش بهترین هاروفراهم میکرداگرنمیخوندفراهم نمیکردمیگفت خودت کارکن بابامم میگه الان خیلییی پشیمونم که چرااونجوری که بایدنخوندم منم مثل بابام رفتارمیکنم تادرس میخونی شده ماشین زیرپاموبفروشم برات شرایطوفراهم میکنم توفقط درس بخون مثل من الان افسوس نخوری،…

2 Likes

من منم:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

نییسس

1 Likes

اره منم اینجوریم…این بخاطر احساسات بیش از اندازه ست بنظرم:sweat_smile:من خیییییلی احساسی ام،خیلی زود اشکم در میاد تو این موارد
شما هم بنظر میرسه روحیه خیلی لطیف و حساسی داری:ok_hand:

1 Likes

من که خیلی اذیتم یسری جاهاخب میگیم همهه احساسی میشن طبیعیه
امایسری جاهانه

1 Likes

شماتاالان کاری هم کردیدبرای رفع این که زوداشکتون درنیاد؟
درسته خیلی روحیم لطیف وحساس

1 Likes

منم حس میکنم واقعا بعضی جاها خیلی الکی الکی گریم میاد

1 Likes

خب پس چرامیگی این بدنی؟
من روزجمعه چیزخاصی نمیخوام بگم هافقط میخوام ازپدرم تشکرکنم برای زحماتش وبگم حساسیت هاشورودرسم به صفربرسونه همین امااسترس اینودارم اشکم دربیاددلم نمیخوادگریه کنم همه تمرکزمم بهم ریخته

1 Likes

انشالله همیشه موفق باشی عزیزم

1 Likes

خب پدرت نمیتونه تشخیص بده اشک شوقه

1 Likes

ان شاالله:pray:t2:شمام همچنین:rose::pray:t2:

1 Likes

اشک شوق نی:thinking:خودم نمیدونم چرااسترس دارم که ممکنه اشکم دربیاداماخب شایدبه خاطرسخت گیری وحساسیت بیش اندازه پدرمه که صحبت برام سخت شد

1 Likes

پیامش بده نمیشه

1 Likes

مهدی میگه نه حضوری رودرروتاثیربیشتری داره :thinking:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.