اشکم دم مشکمه😅چه کنم؟

سلام خانوم ها
خوبین
میگم چیکارکنم زوداشکم درنیاد
خیلی اذیتم
بابام خیلیییی رودرسم حساسه به طوری که چیزی به اسم خوب براش تعریف نشده همیشههههه بایدبهش بگم فلان امتحان فلان روزم فلان کارم… عالییی بود
جمعه ازمون دارم ومیخوام حضوری برم بارفتارهایی که داره تمرکزموبهم میزنه میخوام باهاش صحبت کنم راجع به رفتارش ودرسم یعنی حتمااگرخدابخوادصحبتومیکنم اماخب اشکم درمیادمیخوام اشکم درنیادوراحت تربتونم حرفاموبزنم
چه کنم به نظرتون؟

11 Likes

ممنونم ازنظرات همگی:rose:
حتمافرداتموم پیام هاتونومیخونم الان بایداف شم:pray:t2:

منم تا دو کلمه بخوام حرف بزنم اشکم میاد

1 Likes

وای من بدتر از تو هستم.
هنوز حرف نزده اشکم ریخته.
اینقد توی خونواده شوهر مسخره میکنن.
میگن باید تو فیلم چند میگیری گریه کنی بازی کنی .پول خوبی گیرت میاد:no_mouth::no_mouth::expressionless::expressionless::expressionless:

2 Likes

قبلش کلی گریه کن بعد برو بحرف ک دیگه اشک نداشته باشی :grin:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:منم میخواستم همینو بگم

2 Likes

منن همین طورم:rofl::rofl:میخوام حرف حق بزنم گریه ام میگره

1 Likes

این طوری اشکم بیشتردرمیاداشکم اصلاتموم نمیشههه کافیه بیادبندنمیاداصلا
دیروزغروب اقامهدی قشنگ بهم جملاتی که گفت بایدبگم چیه موقع خواب داشتم مثلاتصورمیکردم دارم به بابام میگم ازوسط هااشکم دراومده بوددرصورتی که حرف خاصی هم نیست اماهرباربخوام راجع به درسم صحبت کنم اشکم درمیادجداازموضوعات دیگه.
نمیخوام اشکم دراد
به نسبت قبل خیلییی بهترشدم هاولی بازم زوداشکم درمیاد

1 Likes

من بهترشدم اماهمچنان بازم اشکم درمیادتویسری مسائلی و… :woozy_face:

اووومنم اگرتوذهنم صحبت کنم اولش اشکم درمیادنمیتونم صحبت کنم برای این قبلش توذهنم صحبت میکنم حرفامومیزنم اشک ایناهرجی هست تموم شدمیرم مثلاپیش پدرم ولی بازممم وسط صحبتم اشکم درمیاد:woman_facepalming:
تاالان به موضوع خانواده شوهرفکرنکردم:thinking::sweat_smile:

چقدربد

1 Likes

منم همینجوری ام چقدر بده کاش میشد ادم خودشو کنترل کنه

1 Likes

وبدتراینه که کسی علت اشک تونمیتونه درک کنه
یعنی هیچ راهی نداره؟؟

1 Likes

نمیدونم گلم راهش چیه فهمیدی به منم بگو

1 Likes

نمیدونم منم
اخه فقط سراین موضوع نی
تعریف کنن اشکم درمیادچیزی خلاف انتظارم باشه اشکم درمیادعزیزام کسی دلموبشکونه اشکم درمیاددیگه بندنمیادحتی اگردلجویی کنه قشنگگگ تایه شبانه روزمیتونم گریه کنم و…
هرچندالان به نسبت گذشته خیلییییی بهترشدم خیلییییی زیادحداقل میتونم بیشترخودموکنترل کنم اماخب بایدبهترشم بایدبفهمم جطوری

1 Likes

دم مشکت رو گره بزن :blush:

1 Likes

بلدنیستم:crazy_face::thinking:

1 Likes

با مشاور صحبت کن بهترین راهه

1 Likes

درحال حاضرشرایط ندارم ولی حتماابعدکنکورم جدی پیگیراین ماجرامیشم واقعااذیتم
ازاشک یکی که ازته دله اشکم درمیاد، چیزی خلاف انتطارم باشه اشکم درمیاد، تعریف کنه اشکم درمیاد،…
اماخب خداروشکرمسبب نشده ازحقم بگذرم حقمونگیرم شده بااشک ولی حرفمومیزنم نمیدونم هم ادم فوق العاده منطقی ام هم احساساتی تلفیق این دواماخب دلم نمیخوادتااین حدزوداشکن دربیادخیلی مقاومت میکنم الان به نسبت خیلی بهترشدم ولی خوب نه

1 Likes

این خیلی خوبه که پدرت به درست اهمیت میده یه خانم با سواد خیلی بهتر ازیه خانم تحصیل نکرده به پدرت بگو بابا جان من تمام تلاشمومیکنم نمره خوب بیارم ممنونم که بفکرمی ولی اینطوری که به من میگی استرس میگیرم
گریه هم نداره
بابا من اصلا کاری نداشت بهم اعتقاد این بود دختر باید بشینه تو خونه آشپزی کن با اینکه مشکل مالی نداریم ولی موقع ثبت نام کنکور حتی به من پول نمیداد برای ثبت نام
همش دعوام میکرد ترک تحصیل کنم ولی من درسم خوب بود معدلم 19 بود فعلا شرایطش ندارم حتما بعدا ادامه تحصیل میدم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.