اسمشو چی سیو کردین؟ اونا شمارو چی سیو کردن😁

دختراااااا بیاین بینم چقد خلاقیت دارین…
اسم شوهر… دوست پسرررر

8 Likes

مامان جونم

2 Likes

:joy::joy::joy:زرنگیا
خب مامان جونت کنارت نشسته، گوشیت زنگ بخوره چی میگی

2 Likes

اسم کی رو؟

2 Likes

شوهر ندارم خب عشقم مامانمه در حال حاضر :sweat_smile:

3 Likes

اسم کی رو

2 Likes

اسم شوهرتونو:wink:

1 Likes

3 Likes

اها:joy::joy:
من فکر کردم اسم رلتو مامان سیو کردی:joy::wink:

2 Likes

شوهرم تو گوشیم نفسم ذخیره کردم
اسم منم تو گوشی شوهرم عمرنفسم

3 Likes

جوووووون:heart::heart_eyes:
اون تورو چی سیو کرده

نه بابا رل ندارم :sweat_smile::rofl:

ایشالا به زودییییی:wink::heart_eyes:

1 Likes

اذی جون

من شوهرم و از اول وحیدم سیو کردم
منتها خط مجازیش هستیم سیو شده
و الانم بابای خونم سیو کردم:heart_eyes:

1 Likes

زایمان کردی بسلامتیییی

1 Likes

فاطمه میشه عکس‌کوچولوت و بدی من ندیدم

2 Likes

منمممممم

2 Likes

مجی:joy:

1 Likes

زودم نبود نبود هر وقت اومد آدمش بیاد:sweat_smile:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.