از چه تیپی خوشتون میاد

4 Likes

6 Likes

اینجاتپلی؟؟؟

1 Likes

من همه مدلی میپوشم بیشتر مانتو کوتاه

2 Likes

خوب کاری کردی اصلا نده زوده از الان
منکه داداشام نمیزارن کسیم بخواد گیر بده دعوا میکنن
من از بچگی ازاد بودم تو مهمونی هامون کلا نه که بگم ازاد لختا نه مثلا کوتاه میپوشیدم جلو نامحرم حجاب داشتم ولی کلی گیر نمیدادن الانم شوهرم اصلا گیر نمیده

توام بزار میل خودش اجبازش نکن کاریو

3 Likes

3 Likes

3 Likes

3 Likes

3 Likes

من عاشق تیپ لشم :heart_eyes::heart_eyes:
ولی چادریم :disappointed:
اصلا نمیزاره حتی ارایش کنم

4 Likes

من مانتو رو زانو شال شلوار لی
خیلی ساده :disappointed:
البته شوهرم چیزی نمیگه تیپ خودم همینه
شلوارمم همیشه بلنده
گاهی مانتو بلندم میپوشم

3 Likes

چراااا

تیپ بزن خب خوشکل موشکل کن:star_struck:

2 Likes

اخه تو شهرمون لباس انچنانی پیدا نمیشه
البته تیپم بد نیست

2 Likes

کجای مگه

2 Likes

شهرستان

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.