از عجایب امپول پروژسترون😐

به من گفت یخچالی نیست

2 Likes

متاسفانه برا من یخچالیه:confused:

1 Likes

احساس میکنم اگ بزنمشون منجمد بشم اخه تا ماهه دیگ ت یخچاله

1 Likes

اره انگار عقرب نیشت زده

1 Likes

نبابا نوربیون هم یخچالیه

1 Likes

نوروبیون مامانم میزنه برا عضله هه

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.