از تنهایی اومدم تو حیاط اتیش کردم.خیلی دلم گرفته

خیلی دلم گرفته دوس ندارم کسی بیاد خونم حس افسردگی دارم

17 Likes

خیلی علو گرفته آتیش یکم سبکش کن دختر

3 Likes


اینم چایی با همسایه :pensive:

20 Likes

میخوام اخرش خودمم بندازم توش🥲:frowning::pensive:

3 Likes

خدا نکنه دیونه این چه حرفیه :confused:

2 Likes

خب همسایه پیشته خیالم راحت شد

3 Likes

چه حرفیه آخه:expressionless:

2 Likes

گاوم از صبه رفته شهرشون ی زنگ نزده مردی زنده ایی چ غلطی میکنی🥲

6 Likes

بمیرم برای دلت خواهر:pensive:

3 Likes

اره تنها نیستم

1 Likes

نگو عزیزم خدا نکنه فدات شم:heart::kiss:

2 Likes

:sob::sob::pensive::pensive:

2 Likes

اجی دنیا ارزش هیچیو نداره فکر خودت نیسی فکر اون بیگناه طفل معصوم باش ک داره خونش جوش زده و حرص میحوره نکن دختد اینجور با خودت
یکم کم محلی کن یکم بیخیال باش

2 Likes

تو گفتن راحته اجی
مگه میشه اخه:pensive:

2 Likes

نیست ک من بخوام بهش کم محلی کنم.۱میاد :pensive:

2 Likes

مگ من میخوام حرس بخورم بچم چیزیش بشه.دست ادم نیست.منم خیلی دلم میخواد بی تفاوت باشم اما نمیشه لنتی

2 Likes

همه ی دردمون از بی کسی مونه
اگه یه پشت محکم و قرص داشتیم اینجوری شیر نبودن رو سرمون

3 Likes

شوهرت بنداز چرا خودت بندازی

2 Likes

خب زن همسایه ک هست

2 Likes

با بچت حرف بزن من دلم برا بچه هام تنگ شده :broken_heart:
ولش کن این مردارو

4 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.