ازمایش خون 🤒

اوه چ بد :face_with_head_bandage:

1 Likes

مرسی :relieved::grin:

1 Likes

همون دارو که قبلاً داده باز ادامه بده من هرنوع دارویی داد اصلا بالا نمیرفت :face_with_head_bandage:

1 Likes

بفرست براش

1 Likes

قیرم تو بدنه قیریت
فیفول داده

1 Likes

کجا بفرستم مگه وات فیلتر نی

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ها راست میگی 🥲

1 Likes

:sneezing_face::sneezing_face:😶‍🌫😶‍🌫

1 Likes

اتفاقا همه چی میخورم:joy::joy::joy:

1 Likes

:eggplant::eggplant::eggplant::otter:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

خوشم میاد زود میگیری

1 Likes

چون با تو همنشین بودم:relieved::joy::joy:

1 Likes

افرین خوب یاد گرفتی:grin::joy:

1 Likes

استادی:joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.