ازمایش بارداری ۲.۰ منفیه؟

بچه ها من همیشه ازمایش بتا میدادم منفی بود ۱.۲ میشد
امروز ازمایش دادم ۲شد بنظرت زود رفتم یا منفیه؟ تازه ۲۸روز شده

موعدتون شد؟

امروز روز ۲۹ هست امروز فردا باید باشه

1 Likes

من یک بار دادم 8 بود
بازه ازمایش رو هم تا 7 منفی
بین 8 تا 10 مشکوک و بالاتر از 10 رو زده بود باردار
بعد 10 روز که تکرار کردم صفر بود

1 Likes

باید بازم صبوری کنید فکرکنم .

1 Likes

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.