ازمایشای ماه چهارم بارداری؟؟؟؟؟

سلام کسی میدونه ازمایشاوسونوگرافی ماه چهارم بارداری چیه؟؟؟

1 Likes

سلام اینا تمامی ازمایش ها وسنوی سه ماهه دوم هس من ماه اخرهستم اینارودادمه.
تست:آمنیوسنتزبین هفته های 15 تا 20 .تست:نمونه گیری خون جنینی:اوایل هفته 17 ام
تست:غربالگری کواد:بین هفته های 15 تا 18 ام . تست:کنترل گلوکز:بین هفته های 26تا28

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.