ازعکسای من راضی هستید آیا؟ 😁🙋‍♀️

:laughing: ترانه‌ رو نگاه رای‌ منفی‌ داده

2 Likes

نه میشینم روزمین اینجوری میشم:woman_in_lotus_position::rofl:

1 Likes

ترانه خودشم منفیه:joy:

1 Likes

عکاس مامی گپی بابا

2 Likes

مرسی ابهامم برطرف شد:woman_facepalming:t3::joy::joy::joy:

1 Likes

نه بابا اغراق نکن اقراق اقراغ :joy:

1 Likes

خواهش :raising_hand_woman::grin:

1 Likes

آره دوست دارم:star_struck::star_struck:

1 Likes

قربونت:raising_hand_woman::heart:

1 Likes

من عکساتو دوس دارم ولی این ک واسه هرکدوم عکسات یدونه گپ جدا میزنی یکم بده
البته به من ربطی نداره
ولی همش میبینم گپ عکس میزنی فکرمیکنم گپ قبلیته میام داخلش میبینم گپ جدیده :joy:

اینم انتقاد :grin::heart:

1 Likes

مرسی ازنظرت:grin::raising_hand_woman::heart:

1 Likes

خیلی خوشگلن :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

قربونت:raising_hand_woman::heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.