ازدواج محارم 😑

والا :joy:

1 Likes

یه طرف بدن وصورتشونو عروس میکنن یه طرف دوماد جشنم میگیرن :rofl:

شت :roll_eyes:

من میرم کنار پنجره تو افق محو شم :expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

1 Likes

فکر نکنم راست باشه چون اونا بیشتر به محرم و نا محرم اعتقاد دارن البته بی بند و باری غربی ممکنه باشه:woman_shrugging:

1 Likes

هست چنین ازدواجی عزیزم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.