اخراج شدم خیلی شیک😊

اها عزیزم ممنونم
نه اخه معروف بود رفتم دیدم

1 Likes

:heart_eyes::heart::heart::heart:عزیزم

1 Likes

الهی هیچوقت از هم جدا نشید خیلی سخته:pensive:

اينجوري نگو دخترخوب
مشكلات سر راه همه هست
منم تو محيطاي كاري وحشتناكي رفتم و خيلي تحقير شدم
دركت ميكنم
درست ميشه

1 Likes

:joy:پس این کلا معیوبه

1 Likes

اهمیت نده

1 Likes

خوب گفتی بهش واقعا برا همچین ادمایی متاسفم:angry:

1 Likes

خوب‌پیامی بهش دادی
ولش کن ارزشش نداشته

1 Likes

مرسی عزیزم :heart:

1 Likes

مهم نیست برام

1 Likes

بره گمشه:triumph:

1 Likes

اوهوم:slightly_frowning_face:

1 Likes

افرین دخترم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.