اخبار شبکه شش ببینین

هعی زر زر الکی میکردن اصلا معلوم نبود چه غلطی میکنن انگارچند تا زن سره گوچه نشستن این میگه فلان اتفاق افتاده اونام هی میگن نه اینطور نه اونطور

2 Likes

صبح دیدمش خدا ب دادمون برسه

1 Likes

از دیروز دارم به دختری که دوماهه توی شیراز ناپدید شده فکر می‌کنم
نکنه اون هم گشت ارشاد گرفته و …:zipper_mouth_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.