احساس میکنم یچیزی گم کردم😬😬

همش فکر میکنم از گوشیم یچیزی گم شده هیچی هم پیدا نمیکنم:grimacing::grimacing:مثل خوره داره میخوره منو:grimacing::grimacing:

4 Likes

ولش کن :joy::joy:
قفلی زدی روش
بذار کنار سرتو گرم کن

4 Likes

اره والا. قفلی زدم یعنی تو جونم انگار یچیزیه

2 Likes

فک کردم منو گم کردی گفتم بدووام بیام بغلت خیالت راحت شه :rofl::rofl::rofl::rofl::blue_heart:

5 Likes

:smile::smile::smile::smile::smile::smile:

2 Likes

منو گم کردی باجی:grin::rofl::crazy_face:

:kiss::joy::joy::joy:

1 Likes

والا خواستم خالش راحت شه :rofl::blue_heart:
خوبی عشقم چ خبر ؟ خوش میگذره ؟ :heart_eyes::blue_heart:

1 Likes

نخیر تو گوشیم یچیزی احساس میکنم کمه:grimacing:

1 Likes

:see_no_evil::see_no_evil::blue_heart::blue_heart::kiss:

1 Likes

خودتو با یچی دیگه مشغول کن از یادت میره
گاهی منم حس میکنم یچی گم کردم هرچی فک میکنم نمیدونم چیه :joy::joy::joy:
مشغول کنی یادت میره

2 Likes

خخخ من شوخی کردم :neutral_face:
خو چی کمه فک کن یادت بیاد

1 Likes

فداتشم دلبرمن
سلامتی یه عالمه مهمون داریم از صبح کفرم دراومده
:face_with_head_bandage::scream_cat:

2 Likes

چوووطوووری عشقم

2 Likes

میدونم نفس:joy:

1 Likes

مرسی عزیزم توخوبی
تو گپت حالتوپرسیدم جوابمو ندادی :slightly_smiling_face: ولی جواب پیامای پایینیه منو دادی عیب نداره

2 Likes

:smiling_face_with_three_hearts::kiss::smiling_face_with_three_hearts::kiss:

1 Likes

خخخ باش :two_hearts:

تو کدوم گپم ببخشید فداتشم شاید ندیدم وگرنه میدونی من اونجور نیستم جواب همرو میدم مامی گپم خراب شده ریپلایم میکنن نمیاد بهم:weary::weary::weary::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming:

2 Likes

اخی
عیب نداره عزیزم نشی که
همون گپت که گفتی بیایین تو یادم نی دقیقا
خخخ فداسرت نه کلی گفتم عزیزم من ناراحت نشدم اشکال نداره پیش میاد :two_hearts::kissing_heart:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.