احساس حرکت جنین

مامانای عزیزم
اولین بار چجوری احساس کردین حرکتش رو؟

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: منکه باخودم حرف زد اونجا حسش کردم

1 Likes

جانم؟ :fearful:

1 Likes

محیا من هی نفسمو میگیرم نبض میبینم فک کنم خون رسانی جفته این نبضه

:joy::joy::joy::joy: گیج نزن عجقم خب منم میخاستم یک چی بگم :sweat::cry:

اونیکه تو نگه میداری و میبینی ضربان رو بخاطر افزایش خون رسانی به کل بدنته
وگرنه بچه نیست
ضربانی که ماله بچه ست از توی شکمت میفهمیش

1 Likes

هفته های 18و19بود مثل نبض یه کم شدیدتر

2 Likes

نبض
اخی :heart_eyes:

2 Likes

من هفته دهم داره تمام میشه فعلا هیچی حس نکردم فقط نبض

2 Likes

نه این که میبینم به شکمم نگاه میکنم نبض میزنه همونی که تومیگی

بعدا کم کم حس میکنی یه ماهی کوچولو تو شکمته

3 Likes

چجوری نفس نبضه ازداخل شکمت میزد نبض رو یا به شکمت نگاه میکردی نبض میدیدی

1 Likes

من انگار یه چیزی محکم ضربه زد
به شک افتادم :fearful::fearful::fearful:
شایدم ضربان باشه اما محکم
اخه ماه قبل یه بار ضربان رو حس کردم اما معمولی بود

1 Likes

وای دلم غش رفت

1 Likes

وای قلقلکم اومد :rofl:

2 Likes

اره :wink::wink::wink:

1 Likes

جون شاید اولین ضربه شه

1 Likes

من شکمم انگار داره جا باز میکنه😅

1 Likes

نبض اگر از توی دلت میزنه حرکت جنینه
اما اگر دست میذاری روی دلت و نبض میزنه اون حرکت گردش خونه

بابا از الان هیچی نشده میخواد منو سوراخ سوراخ کنه نکنه؟ :rofl:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.