احساسات نوجوونی

سلام خانومای گل بیایدراجع به احساساتی که دوره نوجوونی داشتید خاطرات مشکلات دغدغه هاعاشق شدنای اونموقعمون صحبت کنیم بنظرم جالب باشه خوندن خاطراتتون :heart::wink:

1 Likes

من خودم شروع میکنم وقتی ۱۴ سالم عاشق دی کاپریوشدم شدیدا هیچوقتم بهش نرسیدم :joy::joy::joy::joy:

تازه یه بارم رفته بودیم خونه عمم که تودهات بودوکلی گاووگوسفندداشتن رفتم توطویلم تنهابودم پیش گوسفندایهوپسرعمم پیداش شدوبهم ابرازعلاقه کردمنم هاج وواج نگاش کردم بعداومدم واسه مامانم تعریف کردم مامانمم کلی بهش فحش دادالبته پشت سرامااونموقع هیچکی واسه من دی کاپریونمیشد این بودکه درخواستشوردکردم :joy::joy::joy::joy::rofl:

2 Likes

منم عاشق بازیگرای خارجی میشدم یه هفته بعد اونیکی بازیگرو میدیدم ایکی رو فراموش میکردم :joy:

1 Likes

خخخخ :joy:ای فضول بودیم

1 Likes

یه باردیگه هم ۱۱،۱۲سالم بودتودردستشویی تاب بسته بودم یهوافتادم توکاسه توالت سرم شکست اصلانفهمیدم ک شکسته خوشحال داشتم تاب میخوردم ک دخترهمسایمون ازپشت جیغ زدمینااااااااسرت خون اومده منم زدم زیرگریه :grin::grin::grin::grin:

4 Likes

آخه ۱۳،۱۴سالم بود گیج بودم

1 Likes

ای وای چقدر شلوغ و شیطون بودی تو :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

جا قحط بوده وای :joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

واییییییی خخخخخخ :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: چقد شیطون بودی

1 Likes

همونوبگو :joy::joy::joy:

1 Likes

شیطون نبودم جانبودطناب ووصل کنم توحیاطمون

1 Likes

تازه تودفترخاطراتم یه جانوشتم کاش من واون بهم برسیم هرچقدفکرمیکنم یادم نمیاد اون کی بوداصلا :joy::joy:

4 Likes

خخخخخخخخخ

شمام بگیدراحت باشین :wink::wink::wink:

من عاشق مایکل جکسون بودم شدییید
هنوزم هستم
ولی کلا پسر گریز بودم :laughing::laughing::laughing:

1 Likes

اتفاقامن پسراروبیشترازدخترادوست داشتم ازهمون بچگی :rofl:

تو بچگی با پسرا راحت تر بودم
ولی تو سن بلوغ خیلی خجالتی بودم
اصلا سمت پسرا نمیرفتم

2 Likes

من تو دوم راهنمایی عاشق یکی از همکلاسیام شده بودم
:joy::joy::joy: واسش تو دفترخاطراتم شعر و متن مینوشتم
اونم بعضی وقتا تحویلم میگرف بعضی وقتا چس میکرد :unamused::joy:
یادش بخیر چه دوراااانی بود :grin:

4 Likes

وای تیام :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.