اجیی هووو بیا 😶🥺🥺

نفسسس بیا گمت کردم بیا ببینمت

2 Likes

@Nafsi_78

@Nafsi_78

1 Likes

جانم عزیزم؟

2 Likes

دلیت زدی چراا

1 Likes

تل نداری دیگه ؟؟

ایدیت بده

خودت ک میدونی واسه چی

هنوز نیومدم تل

نفس مال منه:triumph::triumph::triumph::confused::confused:

2 Likes

:joy::heart::heart:فدات عشقم

1 Likes

چراا

مال خودمه فقط

1 Likes

بیا تلر

شوهرم دیگ اجازع نمیده:frowning:

چرا اخه
مگه بهش گفتی؟؟

1 Likes

عاره چون میخاسم دلیت بزنم مجبور شدم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.