آی دعوا دعوا دعوا ....😅😅😅

از همه کاماندوهای عزیز دعوت میشه بریزین اینجا دعوا کنیم و بزنیم تو سرو کله هم :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
دیدم چند وقته انرژیتون زیاده گفتم بیارمتون تفریح انرژیتون تخلیه شه :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
شروع شده آزادین هرکی هرکیو دوست داره بزنه

6 Likes

خانم حکیمی اینجارو نبند بزار بزنن خوب که خسته شدن زخماشون میبندم میندازمشون تو رختخواب :grin::grin::roll_eyes::roll_eyes:

5 Likes

دعوا ؟:flushed:

3 Likes

ما ک دعوا کم نداریم توزندگیمون، خسته شدیم :pensive:

3 Likes

اره خب چند وقته خواهرا زیاد با هم دعوا میکنن سر چیزای الکی دیدم انرژیشون تلنبار شده گفتم بیارمشون اینجا خودشون تخلیه کنن دیدی بچه رو میبرن پارک تخلیه بشه :sweat_smile:

4 Likes

:sleepy:

1 Likes

فک نکنم کسی بیاد، بیا باهمدیگه دعوا کنیم :smile:

1 Likes

میان دارن شام میپزن عاشق دعوان😅

3 Likes

بیا گیست بکشم🙄

2 Likes

موهام کوتاهه ، بلند بود کوتاه کردم :smile:

1 Likes

پس گازت میگیرم:rage::stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

اینقدر ادما تو زندگیشون تحت فشارن ک تا کبریت میشی گثل فشفشه میپرن بالا

7 Likes

واقعا من الان عصبیم

2 Likes

کیسه بوکس نداری

1 Likes

کاش داشتم :confused:

1 Likes

ای نفففففففففس کششششششش من اومدم

1 Likes

یه جا داد بزن .حرفات بنویس .یه حرف بزن و صدات ضبط کن ولی بعد پاکش کن سبک میشی

2 Likes

الان پتانسیل دعوارو هم دارم

1 Likes

بیاوسط جووون

1 Likes

وای خطرناکین همه اعصاب ندارن ک

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.