آنیل تون اومد باز😍😘

خوش اومدییی:heart::heart::heart_eyes:

1 Likes

منم خوبم به خوبیت

سلام عزیزمممم
من تو گپام تگت میکردم که عشقم :smiley::smiley::smiley::smiley:

3 Likes

دیر اومدی خیلی دیره
جای دیگه دل اسیره :grinning_face_with_smiling_eyes::sunglasses:

1 Likes

دروغ میگه :expressionless::eggplant:

1 Likes

:cry::cry::cry::cry:خیلی گاوی
من هم تو رو هم آنیلو تگ کردم با شقایق
هیچ کودومتونم جواب ندادین

1 Likes

نبودیم ک ج بدیم خو :expressionless:

1 Likes

خو پ خف شو :unamused::unamused::unamused::unamused:

1 Likes

:expressionless::eggplant::eggplant::eggplant::eggplant::eggplant:

1 Likes

فدات کع:smiley::kissing_heart:

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::joy::joy::rofl::rofl::joy::joy::rofl:

1 Likes

من این آخرا کع اومدم جواب دادم:smiley:

1 Likes

:heart::heart_eyes::heart::heart::heart_eyes::heart_eyes::eggplant:

1 Likes

:smiley::smiley::smiley::smiley::eggplant:مرسیییی

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.