آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا ! _💕

:two_hearts:_ آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا
_ آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید!
_قدر لحظه ها را بدانید!
_زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم.

_ یک نکته را هرگز فراموش نکنید:
_ لطف مکرّر، حق مسلّم می گردد!
_ پس به اندازه لطف کنید…

_هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!
پس مراقب گفتارتان باشید…

_جاده زندگی نباید صاف و هموار باشد
وگرنه خوابمان می برد!
_هیچ وقت فراموش نکنید که:
دنیا تکرار نمی شود…!

7 Likes

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:
جاده زندگی ما اینقدر دست انداز داره ک سالهاست بیداریم

4 Likes

چقد زیبا گفتی …دروووود:blush::ok_hand:t2:

1 Likes

فدات :heart: شما زیباتر گفتی :heart:

1 Likes

چقدر زیبا و آموزنده :rose:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.