آش نخورده و دهن سوخته😁

من فارسی عمومی دیروز امتحان داشتم
استاده فکر کرده بود ازمون سنجشه ایقدر سخت بود

1 Likes

نگو لعنتیا این ترم من هرسوالی ک بم کمک کردن اشتباه از اب دراومد

1 Likes

ترم چندی؟؟؟
رشته ات چیه؟؟؟

1 Likes

دیدی بگو بپاکم اشناهام هستن اینجا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.