آشنایی 💞😄🤣بشتابید🤗

آشغال جرت میدما:unamused::rofl::rofl::rofl::rofl:کیه ک استفاده کنه:relieved::joy::rofl:

2 Likes

والا هیشکی استفاده نمیکنه:joy::joy::joy:

1 Likes

غلط کردی همه از تجربیات گرانبهای من استفاده میکنن:sunglasses::rofl:کاری نکن بزنگم فحشت بدم:sunglasses::rofl:

2 Likes

فک کن چقدر خرن ک از تجربیات گرانبهای ت استفاده میکنن:joy:

2 Likes

کثافتی دیگه چیکارت کنم:expressionless::rofl:

2 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::joy::joy:

2 Likes

تو تلگرام
کوتاه مفید مختصر :joy::heart:

1 Likes

عالی:relaxed::+1::revolving_hearts:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.