آشنایی 💞😄🤣بشتابید🤗

آشغال جرت میدما:unamused::rofl::rofl::rofl::rofl:کیه ک استفاده کنه:relieved::joy::rofl:

2 Likes

والا هیشکی استفاده نمیکنه:joy::joy::joy:

1 Likes

غلط کردی همه از تجربیات گرانبهای من استفاده میکنن:sunglasses::rofl:کاری نکن بزنگم فحشت بدم:sunglasses::rofl:

2 Likes

فک کن چقدر خرن ک از تجربیات گرانبهای ت استفاده میکنن:joy:

2 Likes

کثافتی دیگه چیکارت کنم:expressionless::rofl:

2 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::joy::joy:

2 Likes

تو تلگرام
کوتاه مفید مختصر :joy::heart:

1 Likes

عالی:relaxed::+1::revolving_hearts:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.