آشنایی 💞😄🤣بشتابید🤗

نه عزیزم

1 Likes

ولش کن‌ حوصله نداری مهم اینکه حوشبخت باشی همیشه :hibiscus::revolving_hearts::joy:

1 Likes

مرسی عشقم:sweat_smile::heart:

1 Likes

آها از اون لحاظ میگی :joy:

1 Likes

همون کاربر نیستی ک شوهرت اهل ترکمن بود؟

1 Likes

آره عزیزدلم

1 Likes

خودم ترکمنم. یه رگه م ترکمنه یه رگ ترک…شوهرم فارسه

1 Likes

خوبه پس:revolving_hearts:

1 Likes

منو تو یه مراسم دید
فردا صبحش پیشنهاد داد
هفته ی بعدش اومد خواستگاری

1 Likes

اهاا من فکر میکردم شوهرت ترکمنه:joy:جابه جایی متوجه شدم

1 Likes

آها چ مراسمی :woman_shrugging::joy:

1 Likes

سنتی اجی منوشوهرم فامیلیم:innocent::heart:

1 Likes

آها خوبه خوشبخت باشی همیشه:revolving_hearts::hibiscus:

عروسی یکی از آشناهامون که آشنای اوناهم میشد
ولی فامیل نیستیم
بزور رفتم به اون مراسم که اینجور شد
میگفت تمام مدت داشتم میدیدمت ولی من اصلا روحم خبر نداشت
با تلاش فراوون شماره و آدرس خونمون رو گیر اورده بود

1 Likes

خوبه :revolving_hearts::revolving_hearts:

1 Likes

اوهوم:innocent::heartbeat:

1 Likes

سریع شماره رو گرفتی:joy::joy::joy:

2 Likes

اره زودم عاشق شدیم :grin:

1 Likes

تو ۳۳ پل همو دیدیم

1 Likes

@LAMA1 سلطان مخ زنی:joy::joy::joy::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.