آشنایی 💞😄🤣بشتابید🤗

آها باحال بوده همون ۱۸ سالگی ازدواج کردی؟:joy::revolving_hearts:

آره دیگه :blush:
سال ۸۷

1 Likes

آها مبارکه :relaxed::hibiscus:

میگم که باهم زیاد تفاهم نداریم

1 Likes

فدات عزیزم

1 Likes

آها پس قیدش بزن:woman_facepalming::joy::revolving_hearts:

1 Likes

قربونت :kissing_heart:

1 Likes

تا ببینم چی میشه

1 Likes

مجازی.

1 Likes

از برنامه نزدیکا ماه اول اومد گفت بیا دوسشیم من قبول نکردم رفت چندماه دیگه اومد اندفعه باهزارتا خواهش قبول کردم:woman_shrugging:

1 Likes

اولش فکرمیکردم ازاین پسراس ک باچندتادختره چهرش اینجورمیزد وفکرمیکردم چندتادوس دخترداره گفتم فوقش یه هفته دوستیم دیگه یه هفته شد4سال دوستیم شد زن وشوهر:sweat_smile::woman_shrugging:

1 Likes

توی زندگی قرار نیست همه شیبه هم باشن مهم درک هم دیگه است اگه واقعا احساس میکنی باهاش خوبه خوب بله بگو
منم بیام بله برون:joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy:هنوز زوده واسه ازدواج 8 ماه کمه

1 Likes

خوبه پس خوشبخت بشی :hibiscus::revolving_hearts:

1 Likes

ممنون:raising_hand_woman:

1 Likes

اهاا مگه چند سالته

1 Likes

عخشی ندارم:neutral_face::raised_hands::sunglasses:

1 Likes

اون همه تایپ کردم تهش نصفه اومد اووووف دیگه حال ندارم بتعریفم:joy:

1 Likes

بهتره دردسر هم نداری:joy::joy::joy:

1 Likes

18
منظورم سنی نیست:grin::grin::grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.