آشنایی 💞😄🤣بشتابید🤗

سلام بچه ها بیاین بگین چطور با همسرتون…یا همون عشقتون …نامزدتون اشناشدین ؟؟؟کنجکاووم بدونم
لطفا همه بیاین:relaxed::sweat_smile:

8 Likes

تو خیابون :grin:

1 Likes

ما جفتمون حامی حیوانات بودیم دیگه آقا پیج منو دید ی مدت فالو داشت و الان رسیدیم ب اینجا :joy::woman_shrugging:t2::rofl::walking_woman:t2:

1 Likes

آها چطوری؟میشه پیشتر بگی :laughing::heart:

1 Likes

آها میخواستم بدونم یعنی چطوری؟:sweat_smile::heart:

یعنی اینجوری پیج منو داشت عین این دیوونه ها کلی پیام داده بود و من بی خبر.
محتوا هم اینجوری بود شماره خانوم والده رو بدیم خدمت برسیم :rofl::rofl:

2 Likes

اون مامانش بیمارستان بود من مادر بزرگم جلو بیمارستان واستاده بودم خیلی عجله داشتم یه ماشین خفن خوشگل نگه داشته بعد اومد گفت بیا من میبرمت این حرفا منو رسوند بعد دوست شدیم بعد ازدواج کردیم

1 Likes

@khatere

ما باهم دوس بودیم تومجازی باهم آشنا شدیم بعد یه مدت آشنایی الان اینجاییم:joy::expressionless:

1 Likes

اگه ب مامانم نمیگفتم این قصد خواستگاری داره الان مجرد بودم :rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

اها:sweat_smile::sweat_smile:

معرفی کردن

1 Likes

آها چ جذاب۰:laughing::heart:

1 Likes

اره یه مورد دوستی خیابونی سرانجام داست :joy:

1 Likes

@Nafsi_78 @u172216 @Khaton @kiyana99 @Khonasham1397 @khanomi

4 Likes

جا حرم امام رضا:stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

اهاچ رمانتیک و معنوی🥲:heart_eyes:

2 Likes

خخخخ خیلی:heart_eyes:

1 Likes

اینستاگرام :joy:

2 Likes

خوبه پس :rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.