آشنایی با دوستان😂

اری یا خیر :grin:تازه واردم چه سخته اینجا

نه:grin::sweat_smile:

1 Likes

سلام عشقم

1 Likes

خوش اومدی عزیزم اولش سخته بعد یاد میگیری عادت میکنی

1 Likes

زیادم سخت نیس مثل وات و تله یکم کارکنی یادمیگیری

1 Likes

نگین جان سلام

1 Likes

من نمیشناسمت🧐

1 Likes

سللام سلام
همگی سلام
زندگی سلام

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:ممنون

1 Likes

من نیز:grin::roll_eyes:سلام:slight_smile::grinning:

سلام به روی ماهت😍

ب چشمون سیاهت😁

1 Likes

نه تازه واردیم همه

1 Likes

کیامثل من زورشون میادبرن ناهاربخورن

بروز رسانی نداره اینجا؟

خودش بروز میشه گل

1 Likes

خواهش گلم

1 Likes

من گشنم نیست اصلا چون یه عالمه کلوچه خوردم :sob::sob:

غذاامادس سفره ام باز تنبلیم مباد🤦‍♀️

1 Likes

اصلااین روزاازغذاخوردن افتادم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.