آزمایش و ام آر آیم شد یه تومن 🙄

اره. تک هم هستن تو شهرمون. قشنگ میچاپن

1 Likes

شوهرمنم چندسال یه بارخرج میکنه :sweat_smile: خب بنده خدا مشکلی نداره دیگه. براتوخرج نکنه براکی میخاد کنه

1 Likes

بیمارستان تامین اجتماعی نداره شهرتون ک‌مجانی حساب بشه

1 Likes

مربای زپرتی شده ۲۰هزارتومن
دیگه خودت حساب کن:neutral_face:

1 Likes

نه. فقط یه مرکز خصوصیه…تامین اجتماعی قراره بیارن ولی

1 Likes

آره واقعا :woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming:

1 Likes

منم سرم بدجور درد میاد دکتر ام آر آی …و…ام آر ای نوشت برام ی تومن منم پول نداشتم برم بمیرم برا همسریم چقد ناراحت شد و شرمنده و تو خودش رفت:pensive::pensive::pensive:

1 Likes

الهی :cry: خدا باعث و بانیشو لعنت کنه… گرونی واقعا پدر مردم و در آورده

1 Likes

منم تازگیا رفتم آزمایش بدم شد ۸۶۰:face_with_raised_eyebrow:
فک نمیکردم اینقدر باشه
به کجا چنین شتابان :roll_eyes:
هیچی بهتر نمیشه ک بدترم میشه:expressionless:

1 Likes

هرروز دارم خدارو شکر میکنم که بچچچچه ندارم…

1 Likes

:grin: پیش یه حامله اینجوری حرف نزن
:grin:

1 Likes

چشم :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.