آب دور جنین ۷۳mm درهفته ۳۲ کسی اینجور بوده

بچه ها چکار کنم خیلی کمه؟من نمیدونم نرمالش چقده

1 Likes

اگه نمیدونی نرمال چنده چرا استرس داری دختر
دوست من خیلی کم بود سه تا سرم بهش دادن و تموم

نه‌ دکتره خودمم گفت کمه سونوهم گف کمه

1 Likes

دلستر زیاد بخور

منم دیروز سونو بودم نوشته در محدوده نرمال است:thinking:

1 Likes

عدد نداره؟؟؟

1 Likes

عزیزم من جای شما باشم بیمارستان بستری میشم سرم آب میگیرم،اینجوری زودتر پر میشه
باز ببین دکترت چی میگه

2 Likes

فکر کنم تا 10 نرماله مال شما 7 هست

1 Likes

زن حامله دلستر براش ضرر داره:woman_facepalming:

1 Likes

برا من بر عکس تو آبش زیاده

1 Likes

این ک چکار کنیو دکترت باید بهت میگف

هنوز ک ندیده دکترم

1 Likes

اخه دخترم خیلی کوچیکه ی ساعتم نمیتونم هیچ جا برم ۲۰ماهشه.

1 Likes

چ ضرری؟
اتفاقا میگفتن خوبه ک

1 Likes

نوشته۱۰۴

1 Likes

چاره چیه برا زایمانت میخوای چیکار کنی؟ اگه دکتر گفت بستری شو بذارش پیش مامانت، خواهرت یا مادر همسرت یا خود همسرت

1 Likes

قند داره گاز داره مصله نوشابه س دیگ

1 Likes

وای غصم گرفت بخدا چکار کنم

1 Likes

اب کم میخوری؟

1 Likes

:confused:درسته
من همه چی میخوردم ولی مقدار کم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.