آب خوردن غیرعمدی

خیلی غم انگیزه:pensive::pensive:

3 Likes

اگه با کتک زدن بوده و واقعا به زور کرده تو دهنش باطل نیست

2 Likes

اگه خودش خورده باطله اگه شوهره کرده تو دهنش اونم غیر عمد خورده درسته

1 Likes

اگ ب زور آب ریخته دهنش خب باطل نیست. بنده خدا چ عذابی میکشه با همچین شوهری !

1 Likes

مرض داشته اب ریخته تو دهنش؟
مرتیکه

1 Likes

اره ک مریضه .عقلش مشکل داره بااین قیافش :face_vomiting:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.